Stad och by

Varje dag möter miljoner människor varandra i städer och byar. Det kan vara vänner, kollegor eller
helt okända personer från helt olika kulturer som träffas på den lokala marknaden. Ljud och lukter
förstärker intrycken och gör att minnena kommer tillbaka vid de märkligaste stunderna.